Wushu


Ordet wushu är kinesiska för kampsport. Wu betyder krig och shu betyder konst. Det har även felaktigt i västvärlden kallats kung fu. Det finns två olika varianter av wushu och de brukar därför separeras i två olika moment, wushu och modern wushu.

Wushu uppvisning

Den del som endast kallas wushu, det vill säga traditionell wushu, syftar på äldre kinesiska stilar av självförsvar som till exempel hung gar och wing shun. Modern wushu är mer en tävlingsform där man tävlar i olika moment såsom taolu, eller fri sparring – sanshou.

Det finns även olika regionala varianter av wushu. Ett exempel är stilen eller varianten shaolin wuzuquan som fick stort inflytande på ön Okinawa. Den utvecklades senare till en form av karate. En av nutidens skickligaste utövare av wushu är den kinesiska skådespelaren Jet Li, numera mest verksam i Hollywood.

Sporten är relativt ung och introducerades först 1975 i Sverige. Det arrangeras även stora mästerskap i sporten wushu och den senaste VM-tävlingen ägde rum i Kuala Lumpur, Malaysia 2014. Detta var det tolfte världsmästerskapet i ordningen, och det första hölls i Peking 1991.