Karate

Karate är en kampsport som ursprungligen kommer från Japan och som tillsammans med en rad andra kampsporter som till exempel aikido, judo och kendo faller innanför det som kallas för budo.

Karate orange bälte

Sporten uppstod på ön Okinawa under sena medeltiden och var även influerad av kinesisk kung-fu. Den moderna karate, så som vi känner den idag föddes i Tokyo år 1922 i samband med en uppvisning av Gichin Funakoshi. Karaten brukar delas in i tre olika grundstilar, nämligen naha-te, shuri-te samt tomari-te. I naha-te använder man korta rörelser och man slåss mycket nära varandra. Det gäller också att ha rätt andning när man utför övningarna. Shuri-te är mest lik den karaten som man ser på teve och såsom de flesta tänker om sporten, djupa ställningar och raka rörelser med lång och starka tekniker. Tomare-te är ganska mycket en blandning av båda.

Något som också är kännetecknande för karaten är användandet av olika bälten för att markera vilken nivå man som utövare befinner sig. Man kan bara få ett bälte eller uppgradera sig genom examineringsceremonier då man får chans att visa vad man har lärt sig och man har förbättrats sedan men tilldelades sitt nuvarande bälte. Karate är en alldeles utmärkt motionsform, då man inte bara tränar sin fysiska styrka utan också sin psykiska styrka samtidigt som man också förbättrar sin andning och blir bättre på att slappna av.

Graderna från högsta till lägsta är:

  • Svart
  • Brun
  • Blå
  • Grön
  • Orange
  • Gul
  • Röd
  • Vit