Träna karate

Karate är som vi redan skrivit en sport med gamla anor från det tidiga 1920-talets Japan. När sporten utövas med stor skicklighet och precision så kan den ofta se enkel och vacker ut. Men innan detta kan ske så krävs väldigt mycket träning.

En del av artikeln är inspirerad av information som finns att läsa på Karate.se, en sida som tillhör Skånes karateförbund.

Karate

Vem kan träna karate?

Karate är en sport som passar de flesta – oavsett vilken ålder du befinner dig i. Generellt sett så är karateträning tufft och krävande, men samtidigt så anpassas den förstås till den enskilda individens kapacitet. Kring åttaårsåldern brukar man kunna börja träna i de flesta klubbar, då med träning anpassad för barn. I tonåren så blir träningen förstås betydligt hårdare.

Träningsredskap

Man kan säga att karateträningspass ser ut lite grann som följer. Passet brukar inledas med uppvärmningsövningar som därefter övergår i stretching. När detta är färdigt så övergår man till teknikträning där man tränar tekniker på den svårighetsgrad man befinner sig. Från början är det ganska så enkla tekniker, men ju högre svårighetsgrad desto mer avancerade blir förstås teknikerna. Träningspasset brukar i regel avslutas med styrketräning och mer stretching. När man tränar både tekniker och styrka så kan man likt andra kampsporter även använda sig av diverse redskap så som mitsar, sandsäckar och handskar. Exempel på sådan utrustning kan ni titta på på Gymkompaniet.se under fliken “Kampsport”.

Disciplin och regler

Att bli duktig på karate kräver sin man, eller kvinna. God disciplin och tålamod samt uthållighet är något som krävs för att lyckats bli duktig. Träningen kommer att kännas tuff och svår för alla som testar på sporten, och det krävs självdisciplin för att fortsätta när detta känns jobbigt. Disciplinen är en mycket viktig del av karaten både för ovanstående och för att koncentrationen skall vara fullständig. Om ens koncentration sviktar under träningen så finns risk att man av misstag kan skada både sig själv och träningskamrater. Många som utövar karate brukar också prata om att det inte bara är en sport utan en sorts livsstil. Under träningen så konfronteras man ofta med sina fysiska och mentala svagheter. Om man finner den rätta viljestyrkan inom sig så kan man övervinna dessa svagheter och bli starkare.